گسترش تجارت پولاد تکین طلا

تگ : آنالیز گندله سیرجان ایرانیان

آنالیز گندله آهن آنالیزها

آنالیز گندله سیرجان ایرانیان

ahan_root
شرکت فولاد سیرجان (سهامی خاص) 1388 ثبت رسیده و سپس به شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) تغییر نام یافته است . این کارخانه با...