گسترش تجارت پولاد تکین طلا

تگ : آنالیز آهن اسفنجی شادگان

آنالیز آهن اسفنجی آنالیزها آهن اسفنجی پولاد تکین طلا

آنالیز آهن اسفنجی فولاد شادگان

ahan_root
فولاد شادگان یکی از هشت طرح مهم فولاد کشور است فاز نخست این مجموعه این مجموعه با هدف تولید 400 هزار تن آهن اسفنجی به...