گسترش تجارت پولاد تکین طلا
Image default
آنالیز گندله آهن آنالیزها

آنالیز گندله سیرجان ایرانیان

پولاد تکین طلا تامین کننده آهن اسفنجی , گندله آهن , فرو سیلیکومنگنز , ضایعات آهن , شمش فولاد و میلگرد

شرکت فولاد سیرجان (سهامی خاص) 1388 ثبت رسیده و سپس به شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) تغییر نام یافته است .

این کارخانه با هدف تولید 2/5 میلیون تن گندله آهن در استان کرمان، شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر فعالیت میکند.

گندله سازی
گندله سازی

آنالیز گندله سیرجان ایرانیان

آنالیز فنی گندله
Fe (Total) Min 65%
Fe (O) Max 1%
SiO2 Max 4%
CaO Max 0.7%
AL2O3 0.07%
P Max 0.05%
S Max 0.08%
CCS Min 250 Kg/Pellet
Porosity 24%-19%
Tumble Index Min 95%
Abrasion Index Max4%
Size 16mm Max 4%< 9-16mm Min 90% 9mm Max 6%>
MgO 0.4%

مطالب مرتبط

آنالیز آهن اسفنجی صبا فولاد خلیج فارس

ahan_root

آنالیز آهن اسفنجی فولاد شادگان

ahan_root

آنالیز آهن اسفنجی فولاد هرمزگان

ahan_root

دیدگاه خود را بنویسید