گسترش تجارت پولاد تکین طلا
Image default
آنالیز آهن اسفنجی آنالیزها پولاد تکین طلا

آنالیز آهن اسفنجی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

پولاد تکین طلا تامین کننده آهن اسفنجی , گندله آهن , فرو سیلیکومنگنز , ضایعات آهن , شمش فولاد و میلگرد

آهن اسفنجی پر کربن فولاد کاوه جنوب کیش

آنالیز آهن اسفنجی صادراتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

آنالیز فنی آهن اسفنجی
Fe Total 86%-83%
Fe Metal Max 81%
Metallization Avg 90%
C Min 1.2%
S Max 0.003%
P Max 0.08%
SiO2 Max 3.3%
AL2O3 Max 0.65%
CaO Max 1%
MgO Max 2.3%
Sizing Size 0-6.3 Max 6%
Bulk Density

آهن اسفنجی پر کربن فولاد کاوه جنوب کیش

آنالیز فنی آهن اسفنجی
Fe Total 89%-87%
Fe Metal 83%-81%
Metallization 91%
C 2.1%-1.8%
S Max 0.008%
P Max 0.05%
SiO2 Max 3%
AL2O3 Max 0.7%
CaO Max 1.1%
MgO Max 2.5%
Sizing Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5%
Bulk Density 1.6-1.9t/m3

آهن اسفنجی کربن متوسط فولاد کاوه جنوب کیش

آنالیز فنی آهن اسفنجی
Fe Total 89%-87%
Fe Metal 83%-81%
Metallization 91%
C 1.7%-1.4%
S Max 0.008%
P Max 0.05%
SiO2 Max 3%
AL2O3 Max 0.7%
CaO Max 1.1%
MgO Max 2.5%
Sizing Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5%
Bulk Density 1.6-1.9t/m3

آهن اسفنجی کم کربن فولاد کاوه جنوب کیش

آنالیز فنی آهن اسفنجی
Fe Total 89%-87%
Fe Metal 83%-81%
Metallization 91%
C 1.7%-1.4%
S Max 0.008%
P Max 0.05%
SiO2 Max 3%
AL2O3 Max 0.7%
CaO Max 1.1%
MgO Max 2.5%
Sizing Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5%
Bulk Density 1.6-1.9t/m3

مطالب مرتبط

آنالیز شمش فولاد آناهیتا گیلان

ahan_root

آنالیز شمش فولادی زرفام یزد

ahan_root

آنالیز شمش فولاد مشیز بردسیر

ahan_root

دیدگاه خود را بنویسید