گسترش تجارت پولاد تکین طلا
Image default
آنالیز آهن اسفنجی آنالیزها پولاد تکین طلا

آنالیز آهن اسفنجی شرکت احیا استیل فولاد بافت کرمان

پولاد تکین طلا تامین کننده آهن اسفنجی , گندله آهن , فرو سیلیکومنگنز , ضایعات آهن , شمش فولاد و میلگرد

آهن اسفنجی شرکت احیا استیل بافت یکی دیگر از شرکت های بزرگ در زمیته تولید آهن اسفنجی در کشور میباشد ظرفیت تولید این شرکت بالغ بر 800 هزار تن در سال میباشد.

کارخانه احیا استیل فولاد بافت کرمان در سال 1386 در بافت – کیلومتر 12 جاده سیرجان تاسیس گردید

فولاد بافت کرمان
فولاد بافت کرمان

آنالیز آهن اسفنجی شرکت احیا استیل فولاد بافت کرمان

آنالیز فنی آهن اسفنجی
Fe Total 1 ± – 88%
Fe Metal 1 ± – 82%
Metallization 91%-88%
C 0.3 ± – 1.8%
S 0.002 ± – 0.004%
P 0.01 ± – 0.04%
SiO2 0.3 ± – 3.3%
AL2O3 0.2 ± – 0.8%
CaO 0.2 ± – 0.7%
MgO 0.1 ± – 1.85%
Sizing 0.5 ± —- Size 9-18 mm 75% — Size 6.3-9 mm 22% — Size -6.3 mm 3%
Bulk Density

آنالیز آهن اسفنجی کم کربن فولاد بافت کرمان

آنالیز فنی آهن اسفنجی
Fe Total 1 ± – 88%
Fe Metal 1 ± – 82%
Metallization 91%-88%
C 0.3 ± – 1.8%
S 0.002 ± – 0.004%
P 0.01 ± – 0.04%
SiO2 0.3 ± – 3.3%
AL2O3 0.2 ± – 0.8%
CaO 0.2 ± – 0.7%
MgO 0.1 ± – 1.85%
Sizing 0.5 ± —- Size 9-18 mm 75% — Size 6.3-9 mm 22% — Size -6.3 mm 3%
Bulk Density

مطالب مرتبط

آنالیز آهن اسفنجی ذوب آهن اصفهان

ahan_root

آنالیز آهن اسفنجی صبا فولاد خلیج فارس

ahan_root

فرایند احیای مستقیم

ahan_root

دیدگاه خود را بنویسید