اخبار آهن

ahan_root

اخبار آهن و ضایعات آهن

اخبار میلگرد ، شمش آهن، گندله و آهن اسفنجی  و ضایعات آهن از سرارس ایران

میتوانید در این قسمت اخبار تولید ، واردات و صادرات ، خرید و فروش  و قیمت آهن اسفنجی و گندله را پیدا کنید. همچنین می توانید اخبار ضایعات آهن و آهن قراضه ، جمع آوری و بازیافت را مطالعه نمایید.

اخبار و قیمت آهن اصفهان ، شادگان ، گل گهر ، بافته ، نی ریز ، ماهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه

افزایش قیمت روز آهن اسفنجی